Консультация алыңыз
+7 (727) 272 4615
ҰСЫНЫСТАРДЫ ЖАЗУ
info@krvmc.kz

Оқу-тәрбие процесінің кестесі

МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ОҚУ ҮРДІСІНІҢ ЖИНАҚТАМА КЕСТЕСІ
мамандығы,біліктілігі курс қысқы демалыс жазғы  демалыс
күзгі семестр өндірістік оқыту емтихан сессиясы көктемгі семестр өндірістік оқыту емтихан сессиясы
Емдеу ісі                         Фельдшер 1курс 9кл 01.09.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-24.06.23 26.06.23-31.08.23
2курс 9кл 01.09-22-05.01.23 06.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-13.05.23 29.05.23-24.06.23 15.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
3курс 9кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-20.05.23 22.05.23-24.06.23 26.06.23-31.08.23
4курс 9кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-08.04.23 10.04.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
1курс 11кл 01.09-22-05.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-13.05.23 29.05.23-24.06.23 15.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
2курс 11кл 01.09-22-03.12.22 19.12.22-14.01.23 05.12.22-17.12.22 16.01.23-24.06.23 30.01.23-13.05.23 29.05.23-24.06.23 15.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
3курс 11кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-08.04.23 10.04.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
Мейіргер ісі                      Жалпы практикадағы мейіргер 1курс 9кл 01.09.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-24.06.23 26.06.23-31.08.23
2курс 9кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-18.05.23 29.05.23-24.06.23 19.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
3курс 9кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-20.05.23 22.05.23-24.06.23 26.06.23-31.08.23
4курс 9кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-18.05.23 20.03.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
1курс 11кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-18.05.23 29.05.23-24.06.23 19.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
2курс 11кл 01.09.22-07.12.22 19.12.22-14.01.23 08.12.22-17.12.22 16.01.23-24.06.23 30.01.23-17.05.23 29.05.23-24.06.23 18.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
3курс 11кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-18.05.23 20.03.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
Стоматология                       Дантист 1курс 9кл 01.09.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-24.06.23 26.06.23-31.08.23
2курс 9кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-23.05.23 05.06.23-28.06.23 24.05.23-03.06.23 26.06.23-31.08.23
3курс 9кл 01.09.22г. – 04.01.23 05.01.23г.-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23г. – 10.05.23г. 22.05. – 27.06.2023 11.05.23г.-20.05.23г. 26.06.23-31.08.23
4курс 9кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-08.04.23 10.04.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
1курс 11кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-23.05.23 05.06.23-28.06.23 24.05.23-03.06.23 26.06.23-31.08.23
2курс 11кл 01.09.22г. – 03.12.2023г 14.12.22г. – 14.01.23г 05.12.22г.-13.12.22г. 16.01.23-24.06.23 30.01.23г. – 10.05.23г.  22.05. – 27.06.2023 11.05.23г.-20.05.23г. 28.06.23-31.08.23
3курс 11кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-08.04.23 10.04.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
Стоматология  ортопедиялық                   Тіс технигі 1курс 9кл 01.09.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-24.06.23 26.06.23-31.08.23
2курс 9кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-09.05.23 19.05.23-24.06.23 10.05.23-18.05.23 26.06.23-31.08.23
3курс 9кл 01.09.22-30.11.22 09.12.22-14.01.23 01.12.22-08.12.22 16.01.23-24.06.23 30.0123-25.04.23 26.04.23-10.06.23 12.06.23-24.06.23
1курс 11кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-09.05.23 19.05.23-24.06.23 10.05.23-18.05.23 26.06.23-31.08.23
2курс 11кл 01.09.22-30.11.22 09.12.22-14.01.23 01.12.22-08.12.22 16.01.23-24.06.23 30.0123-25.04.23 26.04.23-10.06.23 12.06.23-24.06.23
Фармация                   Фармацевт 1курс 11кл 01.09.22-31.12.22 02.01.23-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-27.05.23 12.06.23-24.06.23 29.05.23-10.03.23 26.06.23-31.08.23
2курс 11кл 01.09.22-17.12.22 19.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-13.05.23 29.05.23-24.06.23 15.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
3курс 11кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-22.03.23 23.03.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
Зертханалық  диагностика 2курс 11кл 01.09.22-03.12.22 14.12.22-14.01.23 05.12.22-13.12.22 16.01.23-24.06.23 30.01.23-18.05.23 29.05.23-24.06.23 19.05.23-27.05.23 26.06.23-31.08.23
4курс 9кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-08.04.23 10.04.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23
Гигиена және эпидемиология 3курс 11кл 01.09-22-10.12.22 12.12.22-14.01.23 16.01.23-24.06.23 30.01.23-08.04.23 10.04.23-17.06.23 19.06.23-30.06.23