Нашар көретіндерге арналған

Педагогикалық кеңес

Педагогикалық Кеңес туралы ереже

1.Жалпы ережелер
1.1. Педагогикалық кеңес туралы Осы Ереже колледждің педагогикалық қызметкерлерінің тұрақты жұмыс істейтін алқалық өзін-өзі басқару органы ретінде педагогикалық кеңес қызметінің тәртібін анықтайды және Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 24 қазандағы № 506 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі қызметінің үлгілік ережелеріне сәйкес әзірленді.

2.Педагогикалық кеңестің міндеттері
2.1. Педагогикалық кеңестің міндеттері:

3. Педагогикалық кеңестің құрамы

 1. 3.1. Колледждің педагогикалық кеңесінің құрамына басшылық құрам, оның ішінде барлық құрылымдық бөлімшелердің басшылары, оқытушылар мен оқу-көмекші қызметкерлер кіреді.
 2. 3.2. Педагогикалық кеңестің төрағасы колледж директоры болып табылады.
 3. 3.3. Педагогикалық кеңестің төрағасы жалпы басшылықты жүзеге асырады, отырыстарда төрағалық етеді, қабылданған шешімдерді бекітеді. Педагогикалық кеңес мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы хатшы сайланады.

4.Педагогикалық кеңестің құқықтары
4.1. Педагогикалық кеңес:

5.Педагогикалық кеңес қызметінің тәртібі

 1. 5.1. Педагогикалық кеңестің жұмысы оқу жылына дайындалатын жоспар бойынша жүргізіледі, педагогикалық кеңестің отырысында қаралады және оны колледж директоры бекітеді.
 2. 5.2. Педагогикалық кеңестің отырысы жылына 3 рет, оқу жылының басында, 1 семестр аяқталғаннан кейін және оқу жылының соңында өткізіледі. Педагогикалық кеңестің отырыстарында талқыланатын мәселелер бойынша орындалу мерзімі мен орындауға жауапты тұлғалар көрсетілген шешімдер шығарылады.
 3. 5.3. Педагогикалық кеңестің шешімдері қарапайым дауыс беру арқылы қабылданады және оларды колледж директоры бекіткеннен кейін күшіне енеді.
 4. 5.4. Педагогикалық кеңестің төрағасы қабылданған шешімдердің орындалуын жүйелі тексеруді ұйымдастырады және тексеру қорытындыларын педагогикалық кеңестің талқылауына қояды.
 5. 5.5. Педагогикалық кеңестің әрбір мүшесі Кеңестің барлық отырыстарына қатысуы, оның жұмысына белсенді қатысуы, өзіне жүктелген тапсырмаларды уақтылы және дәл орындауы тиіс.
 6. 5.6. Педагогикалық кеңестің отырысы хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға педагогикалық кеңестің төрағасы мен хатшысы қол қояды. Әрбір хаттамада оның нөмірі, кеңес отырысының күні, қатысушылардың саны, отырыстың күн тәртібі көрсетіледі. Сөз сөйлеудің қысқаша жазбасы және талқыланатын мәселелер бойынша қабылданған шешім жүргізіледі. Сөйлеген сөздер мәтіндері қоса беріледі.
 7. 5.7. Педагогикалық кеңес отырыстарының хаттамалары әдістемелік кабинеттің істер номенклатурасында 5 жыл сақталады.

 

Оқытушылар мен қызметкерлер сауалнамасының нәтижелері (2018/19 оқу ж.)

“Оқытушылар мен қызметкерлердің ҚРМК-дағы жұмыс жағдайларымен қанағаттануы»

Сіз КРМК жұмыс орнын неге таңдадыңыз?

ҚРМК-да аудиторлық жүктемені қандай деп есептейсіз?

ҚРМК-да не ұнайды?

ҚРМК құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын бағалаңыз

Сіз қаншалықты қанағаттанасыз?

ПҚРМК-нің стратегиялық мақсаттары сізге түсінікті ме?

ҚРМК-ге өзгерістер енгізуге қабілетті деп санайсыз ба?

Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысасыз ба?

Сіз конференцияларға қатысасыз ба?
   «Лечебное дело» «Фельдшер»

   Специальность «лечебное дело» – это базовый медицинский курс, по окончании которого можно получить квалификацию фельдшера. Это крепкая база фундаментальных знаний в медицине, которая станет отличной основой для поступления в высшее учебное заведение.

   Подробнее…

   «Сестринское дело» «Медицинская сестра общей практики»

   Специальность «сестринское дело» предусматривает уклон, в первую очередь, на естественные науки. С дипломом «Сестринское дело» можно работать в скорой помощи или развиваться в направлениях красоты и ухода. Медсестры, получившие квалификацию по данной специальности, организуют уход за больными в условиях стационара или на дому, проводят просветительскую работу. В КРМК вы можете поступить на Сестринское дело после 9 класса или же после 11 лет обучения в школе. Одним из преимуществ специальности «Сестринское дело» являляется то, что по окончанию колледжа Вы можете продолжить обучение в Центре постдипломного и дополнительного образования при КРМК (ЦПДО) по направлениям — косметология (срок обучения 3 месяца), массаж (срок обучения 2 месяца) и т.д.

   Подробнее…

   «Стоматология» «Дантист»

   Дантист – это зубной врач со средним медицинским образованием. Имеют право лечить зубы и ротовую полость по следующим проявлениям — кариес, пародонтоз, стоматит. В компетенции зубного врача входят осмотр, обследование, выявление разрушенных зубов, зубных отложений, патологии прикуса.

   Подробнее…

   «Стоматология ортопедическая» «Зубной техник»

   Безупречная улыбка – один из основных залогов успеха, которую на сегодняшний день может позволить себе уже каждый. А квалифицированные специалисты в этой области всегда будут востребованы на рынке. Зубной техник работает совместно с врачом стоматологом, получает от него заказы на изготовление протезов, коронок. Работает на моделях. В профессии зубного техника есть разные специализации, такие как техник-ортодонт, керамист и съемщик.

   Подробнее…

   «Лабораторная диагностика» «Медицинский лаборант»

   Лабораторная диагностика — это важное звено в лечении пациента, поэтому является одной из востребованных медицинских специальностей, которая играет очень важную роль в получении точных сведений о состоянии здоровья пациента. Это основа для выявления характера заболевания и определения точного диагноза.

   Подробнее…

   «Фармация» «Фармацевт»

   Специальность «Фармация» считается одной из самых сложных, требуя от студента не только интереса к медицине, но ещё и аналитического склада ума. Выпускники по данной специальности умеют работать с различными формами и разновидностями лекарственных препаратов.

   Подробнее…

   «Сестринское дело» «Младшая медицинская сестра по уходу»

   Согласно профессиональным стандартам основная цель профессиональной деятельности младшей медицинской сестры – это оказание общего медицинского ухода пациентам с недостаточностью самоухода для сохранения и поддержания здоровья, улучшения качества жизни.

   Подробнее…

   «Гигиена и эпидемиология» «Гигиенист-эпидемиолог»

   Студенты, окончившие специальность «Гигиена и эпидемиология» могут работать в Управлении по защите прав потребителей, дезинфекционных и противочумных станциях, санитарно-гигиенических и микробиологических лабораториях, а также в качестве ведущих специалистов санитарной службы, дезинструктора, медстатиста, лаборанта и эпидемиолога медицинских учреждений.

   Подробнее…

   Дни открытых дверей

    

   Прикладной бакалавр сестринского дела

   Основная цель программы: подготовка практико-ориентированных специалистов сестринского дела, способных критически анализировать информацию, эффективно управлять ресурсами и осуществлять безопасный пациентцентрированный уход на основе доказательной сестринской практики.

   Подробнее…

   Scroll Up