Нашар көретіндерге арналған

Мейіргер ісі және МІ қолданбалы бакалавриаты

Мейіргер ісінің қолданбалы бакалаврыМЕДБИКЕ ІСІВидеоГалереяСауалнама нәтижелеріКафедра оқытушыларының суретіКураторлар тізімі
Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ақпарат

Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры мамандарының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсаты: студенттердің интелектуалдық қабілеттерін жүзеге асыру,оларды ғылыми жұмыстарға бейімдеп, икемдеу шараларын құрастыру және жетілдіру болып табылады. Қолданбалы бакалаврлар зерттеу жұмыстарын медициналық мекемелерде жүргізеді.

Клиникалық практиканы өту барсында студент ғылыми жұмыстың не екендігі және ол қандай әдістермен жүргізілетіні туралы жалпы мәліметтер алады. Студент ғылыми проблемаларды анықтауды,ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын құрастыруды және нәтижелеріне талдау жасауды үйренеді.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жатады:

 • Медициналық мекемеде жүргізілетін зерттеу жұмыстарын құрастыру.
  • сандық және сапалық зерттеулерді жүргізу
  • зерттеу жүргізу үшін мәліметтерді жинау
  • көрсеткіштерді талдау әдісін қолдану
  • зерттеу нәтижелерін таблица және диаграмма түрінде ұсыну
 • Жариялауға статьялар дайындау
 • Ғылыми үйірмелердің жұмысына қатысу
 • Ғылыми семинарлар мен конференцияларға қатысу.

Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде

дипломдық жұмысты жасап, қорғауға арналған материалдар қорын жинайды.

1 КРВМК Значение своевременного обследования и лечения детей до 18 лет с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями в Республике Казахстан. Бейскулова Э.Т. Кучерова И.В. Кожалимова А. (1)

2 КРВМК Значение ультразвуковых исследований в педиатрии Уразалиева В.У., Атанбекова Н.

3 КРВМК Роль медицинской сестры в наблюдении и уходе за пациентами в отделении реанимации и интенсивной терапии Уразалиева В.У, Худасова Г

4 КРВМК Роль медицинской сестры при уходе за пациентами после эндопротезирования Кучерова И.В, Мунасыпова Д.Р., Кажикумарова Г.С.

5 КРВМК Факторы влияющие на качество лабораторных исследований медицинскими работниками Кучерова И.В., Какен Т

6 КРВМК Закариянова Ф.К. Использование методов активации мыслительной деятельности студентов

7 КРВМК Бейкенова А.К. Использование метода анализа ситуаций (case study) в профессиональной подготовке специалистов прикладного бакалавра СД

8 КРВМК Умарова Е.А. Нетрадиционные формы проведения уроков

Мамандығы: 0302000 «Мейіргер ісі»

Квалификация: 0302054 «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

Бағдарламаның негізгі мақсаты: Мейіргер ісінің практикаға-бағдарланған, ақпараттарды критикалық түрде талдауға қабілетті, ресурстарды тиімді қолдана алатын және дәлелді мейіргерлік практиканың негізіндегі қауіпсіз пациент-орталықтандырылған күтімді жүзеге асыра алатын мамандарын дайындау.

Қолданбалы бакалавр бағдарламасына оқуға түсу үшін қойылатын талаптар: жалпы орта білім (11 сынып) немесе «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша аяқталған техникалық, кәсіптік білімінің және 3 жылдық еңбек өтілінің болуы.

Курстың типтері: Міндетті түрдегі базалық және кәсіптік пәндер, клиникалық практика, дипломдық жұмысты орындау, алдын ала қорғаудан өту және дипломдық жұмысты қорғау, элективтер.

Күндізгі оқу түрінде оқудың нормативті мерзімдері:

 • жалпы орта білім негізінде – 3 жыл 6 ай (бағдарламаның жалпы сағаттарының саны 140 кредитті (210 кредиті ECTS) немесе 6300 сағатты құрайды, оның ішінде клиникалық оқыту – 2640 сағат болады (42%);
 • Мейіргер ісі» мамандығы бойынша аяқталған техникалық, кәсіптік білімінің негізіндегі оқу мерзімі – 1 жыл 6 ай (бағдарламаның жалпы сағаттарының саны 60 кредитті (90 ECTS кредит) немесе 2700 сағатты құрайды.

Қолданбалы бакалаврдың оқу бағдарламасын жетістікпен игергеннен кейін және қорытынды аттестациялаудан өткеннен соң «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» біліктілігі беріледі.

Диплом деңгейі: ҚР ұлттық біліктілік шеңбері бойынша – деңгейі 5 немесе 6 (қолданбалы бакалавриат деңгейіндегі жоғары білім).

Осы мамандықты бітірушілер қандай құзіреттіліктерді игереді:

«Мейіргер ісі» мамандығының қолданбалы бакалавриатының бағдарламасы құзіреттілік көзқарасқа негізделген, бұл базалық және кәсіптік құзіреттіліктерді игеруді жоспарлайды:

 • Қауіпсіз пациент-орталықтандырылған мейіргерлік күтімді жүргізуді, тәуелсіз шешімдерді қабылдауға араласу, персоналмен қарым-қатынас құру және басқару;
 • Мейіргерлік және дәрігерге дейінгі салалардағы практикалық міндеттерді творчествовалық көзқарастарды қолдана отырып шешу, әртүрлі шешімдерді өз бетінше және соның ішінде мейіргерлік және дәрігерге дейінгі салалардағы шешімнің альтернативті нұсқасын теориялық және практикалық білімдерін қолдана отырып құрастырып ұсыну;
 • Мейіргерлік және дәрігерге дейінгі іс-әрекеттерді бағалауды және қателіктерін түзетуді жүзеге асыру;
 • Мейіргер ісіндегі ғылыми зерттеулерді жоспарлау және орындау,клиникалық практикаға олардың нәтижелерін енгізу, пациент-орталықтандырылған мейіргерлік күтімді жүзеге асырғанда, қауіпсіз дәлелдемелі мейіргерлік практиканың технологияларын қолдану;
 • қауіпсіз және пациент-орталықтандырылған мейіргерлік күтімді қамтамасыз ету үшін, кең салалы клиникалық дағдылар мен технологияларды оталық ем-шаралардың және дәлелденетін мейіргерлік нұсқаулықтардың стандарттарымен сәйкес орындау;
 • медициналық мекеме жұмысының тиімділігін арттыру үшін басқару жолдарының шешімдерін құрастыруға атсалысу;
 • пациенттің және оның жанұясының қажеттіліктерін, олардың денсаулығын сақтау және өзіне-өзі көмек көрсетуі үшін жеке бас ресурстарын анықтау;
 • жеке басының білім алуына деген жауапкершіліктерді көтере білу, мейіргерлік және дәрігерге дейінгі салалардағы кіші медициналық персоналдың біліктілігін арттыру мен оқыту, өзінің кәсіптік жұмыс барысында жаңа білімдер мен технологияларды қолдану.

Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: Жоғары білімі бар мейіргер, кәсіптік мейіргерлік көмекті қажет ететін медициналық мекеменің барлық түрлерінде жұмыс істей алады.

Сұранысқа ие болуы: Аталған мамандық ең қажетті және бағаланып, жоғары айлық төленетін мамандық.

Мейіргер ісінің бакалавры мейіргерлік құжаттарды толтырады,мейіргерлік құжаттардағы жазбаларды бақылайды және талдау жасайды. Мейіргер ісінде зертеу жұмыстарын жүргізеді, мейіргер ісінде практикалық зерттеу жүргізуді талап ететін жағдайларға мониторинг жасайды, содан кейін алынған нәтижелерді өз практикасында қолданады. Мейіргерлер командасының жұмысына жетекшілік етеді және бағыт-бағдар береді.

Жұмысқа орналасу оңай ма: Колледж бітірушілердің жұмысқа орналасуына мониторинг жүргізеді, сонымен қатар жұмыс берушілермен ҚРЖМК бітірушілерді дайындау сапасына қанағаттанулары туралы сұрақнама жүргізеді.

Еңбек карьерасын қалай құруға болады:Қолданбалы ғылымдар бакалавры медициналық мекемеде жұмыс істей алады, педогогикалық және ғылыми жұмыстармен айналысуына болады, өзінің білім деңгейін академиялық бакалаврға және мейіргер ісінің магистры деңгейіне дейін жоғарылата алады.

sestrinskoe_delo_medkolledzh_almaty-2

Кафедра меңгерушісі: Бейскулова Эльмира Токтаровна

Байланыс деректері: 8 708 401 12 57
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sestrinskoe_delo_medkolledzh_almaty-3

Кафедра әдіскері: Мунасипова Диляра Ринатовна

Байланыс деректері: 8 777 052 04 33
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастауыш курс бөлімінің меңгерушісі: Акентьева Екатерина Валерьевна

Байланыс деректері: +7 778 470 28 48
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамандықтың шифрі: 0302000

Біліктілік: Жалпы тәжірибиедегі мейіргер 030203 3

Күту ісінің кіші медбикесі 030202 2

Шаштараз өнері және сәндік косметика

Мамандықтың шифрі: 0506000

Біліктілік: Косметолог 050602 2

Кәсіби стандарттарға сәйкес кіші мейірбикенің кәсіби қызметінің негізгі мақсаты – денсаулықты сақтау және қолдау, өмір сапасын жақсарту үшін өзін-өзі күте алмайтын пациенттерге жалпы медициналық күтім көрсету. Сондықтан кіші мейірбике мамандығына ауыр науқас адамдарды, мүгедектерді күте алатынын сенімді шешім қабылдаған адам мамандануы керек.

Бөлім меңгерушілері:

Қолданбалы бакалавриат «Мейірбике ісі»

Бөлім меңгерушісі: Бейскулова Эльмира Токтаровна

Байланыс деректері: 8 708 401 12 57

 

 

Әдіскер: Мунасыпова Диляра Ринатовна

Байланыс деректері: 8 777 052 04 33
[email protected]
 

1

Телибаева Айжан Арыновна

Кандидат медицинских наук, преподаватель дисциплин: «Неотложный сестринский уход», «Сестринский уход при острых заболеваниях (хирургическое и периоперационное сестринство)», «Сестринское дело в хирургии»

2

Умарова Елена Анатольевна

Бакалавр сестринского дела, менеджер – организатор сестринского дела. 2 категория. Преподаватель дисциплин: «Сестринская профессия в системе здравоохранения Республики Казахстан»,

«Клинический сестринский уход для безопасности пациента», «Укрепление здоровья»

3

Бейкенова Алтынкуль Касымхановна

Врач-педиатр. Высшая категория. Преподаватель дисциплин: «Инфекционный контроль в сестринском деле», «Хронические заболевания и сестринский уход за пожилыми», «Сестринский уход за пожилыми пациентами»

4

Кучерова Инна Владимировна

Бакалавр сестринского дела. Высшая категория. Преподаватель дисциплин: «Сестринский уход и безопасность пациента»,

«Клинический сестринский уход для безопасности пациента»

5

ЗакарияноваФаузияКарибаевна

Врач-педиатр. Высшая категория. Преподаватель дисциплин: «Ментальное здоровье в сестринском деле», «Сестринский уход за пациентами с нарушениями психического здоровья»

6

Хасс Елена Христиановна

Кандидат медицинских наук. Преподаватель дисциплины «Семейный уход»

7

Уриналиева Алия Шараповна

Врач. Высшая категория. Преподаватель дисциплин: «Клиническая оценка состояния пациента», «Сестринское дело в терапии»

8

Уразалиева Венера Урымбаевна

Врач-педиатр. Высшая категория. Преподаватель дисциплин: «Сестринский уход при хронических заболеваниях»,

«Сестринское дело в терапии»

9

УразалдиноваРауияЖакыпбековна

Вторая категория. Преподаватель дисциплины «Семейный уход»

10

Ауғанбаева Талшын Талғатқызы

Магистр медицинских наук. Преподаватель дисциплин: «Сестринская профессия в системе здравоохранения в РК»,

«Принципы планирования и проведения исследований в сестринском деле»

11.

Акбуюмова Эльмира Жетаевна

Бакалавр сестринского дела. Преподаватель дисциплин: «Первичная медико-санитарная помощь»,

«Укрепление здоровья»

12

ДжантуриноваАйман Айболатовна

Бакалавр медицинских наук. Преподаватель дисциплины «Анатомия, физиология и патология»

13

Курмангалиева Гульден Базарбаевна

Магистр технических наукпо специальности «Технологии фармацевтического производства». Преподаватель дисциплины «Фармакология, фармакотерапия и медицинские калькуляции»

14

Мусина КулышКундызбаевна

Врач-педиатр. Высшая категория. Преподаватель дисциплины «Неотложный сестринский уход»

15

Бухаева Жанерке

Бакалавр сестринского дела. Вторая категория. Преподаватель дисциплины «Сестринское дело в хирургии»

16

Ганукает Рустам Ибрагимович

Врач-психиатр. Преподаватель дисциплин: «Ментальное здоровье в сестринском деле», «Сестринский уход за пациентами с нарушениями психического здоровья»

17

Юсупова Феруза Алисултановна

Магистр сестринского дела. Преподаватель дисциплины «Биостатистика и оформление результатов исследовательской работы»

18

Хайдарова Алмагуль Сапарбаевна

Бакалавр сестринского дела: Преподаватель дисциплины «Первичная медико-санитарная помощь»

17

Мунасыпов Ринат Шамильевич

Инженер. Вторая категория. Преподаватель дисциплины «Электронная система здравоохранения»

18

СарсембековаТотыСлямхановна

Бакалавр. Преподаватель дисциплины «Профессиональный иностранный язык»

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН» МЕЙІРГЕР ІСІ » БӨЛІМІ ТОП КУРАТОРЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Кураторлар тізімі [файлды жүктеу]

Группа

Специальность

Ф.И.О.

куратора

Телефон

1.

110

9 кл. СД р/о

Юсупова Фируза Айсултановна

87071770166

2.

109

9 кл. СД р/о

Рыскельдинова Динара Байзаковна

87773288962

3.

108

9 кл. СД к/о

Садыкова Асем Манаровна

87029133071

4.

122

11кл. р/о

Бейкенова Алтынгуль Касымхановна

87773704143

5.

207

9 кл. СД к/о

Хайдарова Алмагуль Сапарбаевна

87476290921

6.

207А

11кл. к/о

Хайдарова Алмагуль Сапарбаевна

87476290921

7.

208

9 кл. СД р/о

Бухаева Жанерке Даулетбековна

87714603375

8.

209

9 кл. ММС р/о,к/о

Бухаева Жанерке Даулетбековна

87714603375

9.

216

9 кл. КС р/о

Ахатова Жанар Едрысовна

87477018969

10.

224

11 кл. к/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

11.

225

11 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

12.

226

11 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

13.

227

11 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

14.

308

9 кл. к/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

15.

309

9 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

16.

313+407

11 кл. к/о+9 кл. к/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

17.

314

11 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

18.

320

11 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

19.

321

11 кл. к/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773

20.

409

11 кл. р/о

Еңсепова Шынар Серікқызы

87073474773
   «Лечебное дело» «Фельдшер»

   Специальность «лечебное дело» – это базовый медицинский курс, по окончании которого можно получить квалификацию фельдшера. Это крепкая база фундаментальных знаний в медицине, которая станет отличной основой для поступления в высшее учебное заведение.

   Подробнее…

   «Сестринское дело» «Медицинская сестра общей практики»

   Специальность «сестринское дело» предусматривает уклон, в первую очередь, на естественные науки. С дипломом «Сестринское дело» можно работать в скорой помощи или развиваться в направлениях красоты и ухода. Медсестры, получившие квалификацию по данной специальности, организуют уход за больными в условиях стационара или на дому, проводят просветительскую работу. В КРМК вы можете поступить на Сестринское дело после 9 класса или же после 11 лет обучения в школе. Одним из преимуществ специальности «Сестринское дело» являляется то, что по окончанию колледжа Вы можете продолжить обучение в Центре постдипломного и дополнительного образования при КРМК (ЦПДО) по направлениям — косметология (срок обучения 3 месяца), массаж (срок обучения 2 месяца) и т.д.

   Подробнее…

   «Стоматология» «Дантист»

   Дантист – это зубной врач со средним медицинским образованием. Имеют право лечить зубы и ротовую полость по следующим проявлениям — кариес, пародонтоз, стоматит. В компетенции зубного врача входят осмотр, обследование, выявление разрушенных зубов, зубных отложений, патологии прикуса.

   Подробнее…

   «Стоматология ортопедическая» «Зубной техник»

   Безупречная улыбка – один из основных залогов успеха, которую на сегодняшний день может позволить себе уже каждый. А квалифицированные специалисты в этой области всегда будут востребованы на рынке. Зубной техник работает совместно с врачом стоматологом, получает от него заказы на изготовление протезов, коронок. Работает на моделях. В профессии зубного техника есть разные специализации, такие как техник-ортодонт, керамист и съемщик.

   Подробнее…

   «Лабораторная диагностика» «Медицинский лаборант»

   Лабораторная диагностика — это важное звено в лечении пациента, поэтому является одной из востребованных медицинских специальностей, которая играет очень важную роль в получении точных сведений о состоянии здоровья пациента. Это основа для выявления характера заболевания и определения точного диагноза.

   Подробнее…

   «Фармация» «Фармацевт»

   Специальность «Фармация» считается одной из самых сложных, требуя от студента не только интереса к медицине, но ещё и аналитического склада ума. Выпускники по данной специальности умеют работать с различными формами и разновидностями лекарственных препаратов.

   Подробнее…

   «Сестринское дело» «Младшая медицинская сестра по уходу»

   Согласно профессиональным стандартам основная цель профессиональной деятельности младшей медицинской сестры – это оказание общего медицинского ухода пациентам с недостаточностью самоухода для сохранения и поддержания здоровья, улучшения качества жизни.

   Подробнее…

   «Гигиена и эпидемиология» «Гигиенист-эпидемиолог»

   Студенты, окончившие специальность «Гигиена и эпидемиология» могут работать в Управлении по защите прав потребителей, дезинфекционных и противочумных станциях, санитарно-гигиенических и микробиологических лабораториях, а также в качестве ведущих специалистов санитарной службы, дезинструктора, медстатиста, лаборанта и эпидемиолога медицинских учреждений.

   Подробнее…

   Дни открытых дверей

    

   Прикладной бакалавр сестринского дела

   Основная цель программы: подготовка практико-ориентированных специалистов сестринского дела, способных критически анализировать информацию, эффективно управлять ресурсами и осуществлять безопасный пациентцентрированный уход на основе доказательной сестринской практики.

   Подробнее…

   The specialty «General Medicine» is a basic medical course, after which you can get the qualification of a medical assistant. This is a solid base of fundamental knowledge in medicine, which will be an excellent basis for admission to a higher educational institution.

   The specialty «nursing» provides for a bias, first of all, towards the natural sciences. With the diploma «Nursing» you can work in an ambulance or develop in the areas of beauty and care. Nurses who have received qualifications in this specialty organize patient care in a hospital or at home, conduct educational work. At KRMK, you can apply for Nursing after grade 9 or after 11 years of schooling. One of the advantages of the specialty «Nursing» is that after graduating from college you can continue your studies at the Center for Postgraduate and Further Education at the KRMK (TsPDO) in the areas of cosmetology (study period 3 months), massage (study period 2 months), etc. .d.

   «Dentistry» «Dentist»
   A dentist is a dentist with a secondary medical education. They have the right to treat teeth and oral cavity for the following manifestations – caries, periodontal disease, stomatitis. The competence of the dentist includes examination, examination, identification of decayed teeth, dental plaque, occlusion pathology.

   «Orthopedic dentistry» «Dental technician»

   A flawless smile is one of the main keys to success, which today everyone can afford. And qualified specialists in this field will always be in demand in the market. A dental technician works in conjunction with a dentist, receives orders from him for the manufacture of prostheses and crowns. Works on models. There are different specializations in the dental technician profession such as orthodontist technician, ceramist and renter.

   «Laboratory diagnostics» «Medical laboratory assistant»

   Laboratory diagnostics is an important link in the treatment of a patient, therefore, it is one of the demanded medical specialties, which plays a very important role in obtaining accurate information about the patient’s health. This is the basis for identifying the nature of the disease and determining an accurate diagnosis.

   МАМАНДЫҒЫ: «ЕМДЕУ ІСІ»
   БІЛІКТІЛІГІ: «ФЕЛЬДШЕР»

   Фельдшер – дәрігерлер, медбикелер мен санитарлар арасында әмбебап медициналық қызметтер атқаратын медицина қызметкерлері.

   Фельдшер мамандығы ең қажетті медициналық маман дықтар қатарына кіреді.

   “Feldscher” сөзі неміс тілінен енген сөз. Орта ғасырлық Еуропада фельдшерәскери қақ тығыстар нәтижесінде жарақат алған ашық аспан астындағы сарбаздарды емдеді.

   Толығырақ…

   Мамандығы: «Мейіргер ісі»
   Біліктілігі: «Жалпы практика мейіргері»

   «Медбикенің ерекше функциясы-бұл адамға, науқасқа немесе сау адамға, оның денсаулығына, сауығуына немесе тыныш өліміне қатысты іс-әрекеттерді жүзеге асыруға көмектесу, ол өзі қабылдаған, қажетті күш, білім мен ерік-жігерге ие. Бұл оның тәуелсіздігін тезірек қалпына келтіретіндей етіп жасалады». 1961 жылы халықаралық мойындауға ие болған Мейіргер ісінің бұл анықтамасын берген американдық мейіргер В.Хендерсон.

   Бұл анықтамадан Мейіргер ісі дегеніміз-кез-келген жастағы, топтағы және қауымдағы, ауру немесе сау және кез-келген жағдайдағы адамдарға жеке және бірлескен күтім. Оған салауатты өмір салтын насихаттау мен қолдау, аурулардың алдын алу және науқастарға, мүгедектерге күтім жасау кіреді.

   Толығырақ…

   МАМАНДЫҒЫ: «СТОМАТОЛОГИЯ»

   БІЛІКТІЛІГІ: «ДАНТИСТ»

   «Стоматология» қазіргі әлемнің ең танымал мамандықтарына жатады. Бұл қазіргі уақытта жер шарындағы ең көп таралған адам ауруларының бірі-бұл тіс кариесі және пародонт ауруы, бұл көбінесе Кәрілік басталғанға дейін тістердің мерзімінен бұрын жоғалуына әкеледі.

   Толығырақ…

   МАМАНДЫҒЫ: «ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ»
   БІЛІКТІЛІГІ: «ТІС ТЕХНИГІ»
   ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНДЕ НЕНІ ҮЙРЕТЕДІ?
   Мінсіз күлу – қазіргі таңда әркімнің өзіне мүмкіндік беретін табыстың негізгі кепілінің бірі. Ал осы саладағы білікті мамандар нарықта үнемі талап етіледі. Қазақстан-Ресей жоғарғы медициналық колледжінде ортопедиялық стоматология мамандығында Сізді әртүрлі материалдардан: тіссауыттан, мостиктен, алмалы протезден, имплантанттан тіс протездерін дайындауға сондай-ақ оларды түзетуге үйретеді. Колледж бітіруші – тіс технигі – тісті және бет-жақсүйек аппаратын құрылымдау бойынша білімді өте жақсы меңгереді, тіс протездерін дайындаудың қазіргі технологияларын біледі және ойдағыдай қолданады, протездеу материалдарын құю мен күйдіру аппаратурасын пайдалана біледі, сондай-ақ тіссауыт пен әртүрлі тіс протездерін дайындау техникасын өте жақсы меңгереді.

   Толығырақ…

   МАМАНДЫҒЫ: 0305000 «ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА»
   БІЛІКТІЛІГІ: 030501 3 «МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАШЫ»

   Зертханалық диагностика-пациентті емдеудегі маңызды буын, сондықтан пациенттің денсаулық жағдайы туралы нақты ақпарат алуда өте маңызды рөл атқаратын қажетті медициналық мамандықтардың бірі болып табылады. Бұл аурудың сипатын анықтауға және нақты диагнозды анықтауға негіз болады. Біздің медициналық колледж сізге осы мамандықты игеруге көмектеседі.

   Толығырақ…

   МАМАНДЫҒЫ: «ФАРМАЦИЯ»
   БІЛІКТІЛІГІ: «ФАРМАЦЕВТ»
   Қазақстан экономикасы үшін қандай да бір сала мамандарының қажеттілігі мәселелерін зерттейтін талдаушылардың мәліметтері бойынша, “Фармацевт” біліктілігі, басқа медициналық мамандықтар қатарында неғұрлым сұранысқа ие ондыққа кіреді. Бұл ретте, мамандық алу үшін жеткілікті орта кәсіптік білім беру.

   Толығырақ…

   МАМАНДЫҒЫ: «МЕЙІРГЕР ІСІ»
   БІЛІКТІЛІГІ: «КҮТІМ БОЙЫНША КІШІ МЕЙІРГЕР»
   Кәсіби стандарттарға сәйкес кіші мейірбикенің кәсіби қызметінің негізгі мақсаты – денсаулықты сақтау және қолдау, өмір сапасын жақсарту үшін өзін-өзі күте алмайтын пациенттерге жалпы медициналық күтім көрсету.

   Толығырақ…

   Мамандығы: 0302000 » Мейіргер ісі»
   Біліктілігі: 0302054 «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

   Бағдарламаның негізгі мақсаты: ақпаратты сыни талдауға, ресурстарды тиімді басқаруға және дәлелді мейіргерлік практика негізінде қауіпсіз пациентке бағдарланған күтім жасауға қабілетті практикаға бағытталған мейіргер ісінің мамандарын даярлау.

   Толығырақ…