Нашар көретіндерге арналған

Жұмыспен қамту

МЕББМ ҚРЖМК-де өндірістік оқыту және кәсіптік практика Алматы қаласының жетекші клиникаларында өткізіледі. Практиканың барлық түрлерін жоспарлау және практикалық оқыту сапасын бағалау Өндірістік практика бөлімімен жүзеге асырылады. Өндірістік оқыту бөлімі сондай-ақ колледж түлектерін жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі және оған мониторинг жүргізеді. Осы мақсатта колледжде жыл сайын “бос жұмыс орындары жәрмеңкелері” өткізіледі, оған мүдделі тараптар – әлеуетті жұмыс берушілер, медициналық ұйымдардың өкілдері және колледж түлектері шақырылады. Тікелей қарым-қатынас барысында жұмыс берушілер қызығушылық танытып, әлеуетті қызметкерлермен танысады.

Колледж түлектері кәсіби практикадан өтуді болашақта жұмыс орнында тәжірибеден өтуге, клиниканың жұмыс жағдайларымен танысуға және өздерінің кәсіби дағдыларын арттыруға мүмкіндік алады.

Өткізілетін іс-шаралардың арқасында 2018-2019 оқу жылында МЕББМ ҚРЖМК түлектерінің 82,7% жұмысқа орналастырылды. Кейіннен, өндірістік оқыту бөлімі жұмыс берушілерге ҚРЖМК түлектерін даярлау сапасына қанағаттану тұрғысынан жауап береді, ол жыл сайын ҚРЖМК білім алушыларының дербес еңбек қызметіне дайындығының жоғары деңгейін растайды.

2018-2019 оқу жылының түлектерін жұмысқа орналастыру статистикасы

2018-2019 оқу жылы түлектерінің жалпы саны – 179 адам

6 түлек мемлекеттік грант бойынша университетке түсті, 12 түлек ақылы негізде оқиды. Жұмыспен қамту пайызы-82,7%

2018-2019 оқу жылының ҚРЖМК түлектері жұмысқа орналасқан Алматы қ. және Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдары

Қазақстан-Ресей жоғарғы медициналық колледжінің “жұмыс берушілердің түлектерді дайындау сапасына қанағаттануы” сауалнамасының нәтижелерін талдау

Жұмыс берушілердің дайындық сапасына қанағаттану мониторингі жыл сайын сауалнама жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Сауалнамаға 18 ұйымның өкілдері қатысты.

“Бес баллдық шкала бойынша ҚРЖМК түлектерінің кәсіби дайындық деңгейін бағалаңыз” деген сұрақ мынаны көрсетті:

Бағалау пәні Түлектерді бағалау (%)
1 2 3 4 5
Алған мамандығы бойынша кәсіби білім 16,7 83,3
Алған мамандығы бойынша кәсіби біліктер 27,7 72,3
Функционалдық дағдылар (командада жұмыс істеу, тез шешім қабылдау, жоспарлау және т. б. 16,7 83,3
Жеке қасиеттері мен әлеуметтік құзыреттілігі 5,6 94,4

“Сіздің ұйымыңызда жұмыс істейтін басқа медициналық колледждердің түлектерімен салыстырғанда ҚРЖМК кадрларын даярлау сапасын бағалаңыз” деген сұраққа мынадай жауаптар алынды:

 • Сұралған жұмыс берушілердің 83,3% – ы ҚРЖМК түлектері кәсіби жақтан көбірек даярланған деп санайды ;
 • ҚРЖМК түлектері басқа медициналық колледждермен бірдей дайындық деңгейі бар деп сұралғандардың 16,7% есептейді.

“Сіздің ойыңызша, ҚРЖМК түлектеріне қандай кәсіби білім мен жеке қасиеттер жетіспейді?“келесіні көрсетті:

 • Базалық теориялық білім-11,1%;
 • Практикалық қызметке дайындық-33,3%;
 • Барлығы жақсы, біз-66,6%

Сұрақ “Қандай әдістерін пайдаланады емдеу мекемесіне жұмысқа қабылдау кезінде колледж түлектерінің?” келесі жауаптар алынды:

 • Әңгімелесу-55,5%
 • Психологиялық тестілеу -5,5%
 • Кәсіби сынақ-11%
 • Құзыреттілік бойынша сұхбат -22%

Сауалнама сұрағы “қазіргі уақытта және болашақта ҚРЖМК түлектерін жұмысқа қабылдауға ниет білдірдіңіз бе?“. Жұмыс берушілердің 83,3% алдағы уақытта біздің түлектерді жұмысқа қабылдауға ниетті екенін көрсетті, 11% – ы белгілі бір шарттар болған жағдайда және жұмыс берушілердің 5,5% – ы жауап берген жоқ.

Жұмыс берушілердің 83,3% алдағы уақытта іскерлік байланыстарды дамытып, ҚРЖМК – мен ынтымақтасқысы келеді, сұралғандардың 11% – ы-жоқ.

Жұмыс берушілер ҚРЖМК-мен ынтымақтасқысы келетін жұмыс бағыттары:

 • Сіздің ұйымыңыздың негізінде студенттердің өндірістік тәжірибесі-61,1%
 • Сіздің қызметкерлеріңіздің білім беру үдерісіне қатысуы-33,3%
 • басқа (біздің компаниямызда жұмысқа орналасу, жұмысқа қабылдауға дайын) – 11,1%


Жаңалықтар

«Сәтті қадам» Большие возможности для молодежи

Проект «Сәтті қадам» направлен на создание возможности начать карьеру со стажировки в ведущих организациях Казахстана для выпускников вузов и ТиПО, ...
Читать далее

Что такое молодежная практика?

Молодежная практика — вид трудовой деятельности, осуществляемой выпускниками организаций образования, реализующих профессиональные образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, ...
Читать далее

С дипломом – в село

Для студентов, окончивших ВУЗ по специальностям: образование; здравоохранение; социальное обеспечение; культура и спорт; ветеринария. Государство предлагает работу в сельской местности ...
Читать далее

«Молодежный кадровый резерв» Будь успешным!

«Молодежный кадровый резерв» — это республиканская база данных специалистов, мотивированных на карьерный рост, обладающих высоким уровнем развития профессиональных навыков и ...
Читать далее
   «Лечебное дело» «Фельдшер»

   Специальность «лечебное дело» – это базовый медицинский курс, по окончании которого можно получить квалификацию фельдшера. Это крепкая база фундаментальных знаний в медицине, которая станет отличной основой для поступления в высшее учебное заведение.

   Подробнее…

   «Сестринское дело» «Медицинская сестра общей практики»

   Специальность «сестринское дело» предусматривает уклон, в первую очередь, на естественные науки. С дипломом «Сестринское дело» можно работать в скорой помощи или развиваться в направлениях красоты и ухода. Медсестры, получившие квалификацию по данной специальности, организуют уход за больными в условиях стационара или на дому, проводят просветительскую работу. В КРМК вы можете поступить на Сестринское дело после 9 класса или же после 11 лет обучения в школе. Одним из преимуществ специальности «Сестринское дело» являляется то, что по окончанию колледжа Вы можете продолжить обучение в Центре постдипломного и дополнительного образования при КРМК (ЦПДО) по направлениям — косметология (срок обучения 3 месяца), массаж (срок обучения 2 месяца) и т.д.

   Подробнее…

   «Стоматология» «Дантист»

   Дантист – это зубной врач со средним медицинским образованием. Имеют право лечить зубы и ротовую полость по следующим проявлениям — кариес, пародонтоз, стоматит. В компетенции зубного врача входят осмотр, обследование, выявление разрушенных зубов, зубных отложений, патологии прикуса.

   Подробнее…

   «Стоматология ортопедическая» «Зубной техник»

   Безупречная улыбка – один из основных залогов успеха, которую на сегодняшний день может позволить себе уже каждый. А квалифицированные специалисты в этой области всегда будут востребованы на рынке. Зубной техник работает совместно с врачом стоматологом, получает от него заказы на изготовление протезов, коронок. Работает на моделях. В профессии зубного техника есть разные специализации, такие как техник-ортодонт, керамист и съемщик.

   Подробнее…

   «Лабораторная диагностика» «Медицинский лаборант»

   Лабораторная диагностика — это важное звено в лечении пациента, поэтому является одной из востребованных медицинских специальностей, которая играет очень важную роль в получении точных сведений о состоянии здоровья пациента. Это основа для выявления характера заболевания и определения точного диагноза.

   Подробнее…

   «Фармация» «Фармацевт»

   Специальность «Фармация» считается одной из самых сложных, требуя от студента не только интереса к медицине, но ещё и аналитического склада ума. Выпускники по данной специальности умеют работать с различными формами и разновидностями лекарственных препаратов.

   Подробнее…

   «Сестринское дело» «Младшая медицинская сестра по уходу»

   Согласно профессиональным стандартам основная цель профессиональной деятельности младшей медицинской сестры – это оказание общего медицинского ухода пациентам с недостаточностью самоухода для сохранения и поддержания здоровья, улучшения качества жизни.

   Подробнее…

   «Гигиена и эпидемиология» «Гигиенист-эпидемиолог»

   Студенты, окончившие специальность «Гигиена и эпидемиология» могут работать в Управлении по защите прав потребителей, дезинфекционных и противочумных станциях, санитарно-гигиенических и микробиологических лабораториях, а также в качестве ведущих специалистов санитарной службы, дезинструктора, медстатиста, лаборанта и эпидемиолога медицинских учреждений.

   Подробнее…

   Дни открытых дверей

    

   Прикладной бакалавр сестринского дела

   Основная цель программы: подготовка практико-ориентированных специалистов сестринского дела, способных критически анализировать информацию, эффективно управлять ресурсами и осуществлять безопасный пациентцентрированный уход на основе доказательной сестринской практики.

   Подробнее…

   Scroll Up